Brand meester,
maar nog wel inzet nodig?
Kies Nubrandblussen.nl

De brandweer is ter plaatse om de brand te bestrijden en om te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Dan is het moment daar dat de brand meester is; het gevaar is geweken en de brand onder controle. De nabluswerkzaamheden  starten.

Echter, bij langdurige inzetten – zoals broeibranden bij afvalverwerkers en recyclingbedrijven – kan de brandweer beslissen om het incident weer over te dragen aan het bedrijf. U – als bedrijf zijnde – kunt dan direct nubrandblussen.nl inschakelen.

Bel hiervoor ons noodnummer (24/7 bereikbaar): 085 – 130 78 44.

De brand meester

Zodra de brandweer het sein brand meester heeft gegeven, is het gevaar voor de omgeving geweken. Eén van de scenario’s kan zijn dat bijvoorbeeld broei – vaak op een lastig bereikbare plek – voortduurt, waarna het nablussen wordt gestart. Dit kan leiden tot een langdurige brandweerinzet, waardoor er een verminderde paraatheid voor de brandweer ontstaat voor hun spoedeisende taak: het blussen van branden en hulp verlenen aan mens en dier. De brandweer draagt het incident aan u over – als directeur / eigenaar van het bedrijf waar brand is.

Nubrandblussen.nl inschakelen

Nadat het incident aan u is overgedragen, kunt u ons inschakelen. Wij verzorgen de coördinatie van de brandweerinzet, het brandweermaterieel en het inhuren van brandwachten. Verder verzorgen wij de communicatie met de overheidsbrandweer en u ontvangt voortgangsrapportages over het incident. Het incident wordt veilig voor u afgehandeld en gecontroleerd.

Na de situatie beoordeeld te hebben is in goed overleg met de publieke brandweer besloten om mensen en materiaal te laten komen voor de nabluswerkzaamheden. Het incident was door de goede samenwerking tussen de publieke brandweer, Nubrandblussen.nl en HVC snel onder controle. – Ralph Wesseling, HVC

Evaluatie na de brand

Na de brand volgt een evaluatie door ons met de overheidsbrandweer en een gecoördineerde eindcontrole.

Binnen 4 uur beschikbaar; inzetbaar zodra de brand onder controle is!