Veelgestelde vragen

Wat is de rol van de overheidsbrandweer in het verhaal van Nubrandblussen.nl?

De overheidsbrandweer is reeds ter plaatse in het kader van hun taken en verantwoordelijkheden. Zij brengen het incident terug naar een gestabiliseerde situatie, waarbij er geen effecten voor de omgeving meer zijn. De overheidsbrandweer besluit om al dan niet de afhandeling van de nablussing of opruimwerkzaamheden “terug” te geven aan het bedrijf waar het incident is.

Indien de afhandeling wordt overgedragen aan het bedrijf, zorgt Nubrandblussen.nl voor een overdracht met de overheidsbrandweer. Tijdens deze overdracht worden de grenzen afgesproken over wanneer Nubrandblussen.nl weer dient op te schalen naar overheidsinzet en houdt Nubrandblussen.nl gedurende de volledige operatie de overheidsbrandweer op de hoogte van de vorderingen. De overheidsbrandweer is te allen tijde degene die besluit over wie welke werkzaamheden in het kader van de afhandeling van het incident uitvoert.

Wie betaalt de rekening van Nubrandblussen.nl?

De rekening wordt betaald door het bedrijf waar het incident speelt of de “veroorzaker” van het incident. Het is niet de overheidsbrandweer die Nubrandblussen.nl inschakelt.

Begrijp ik het goed dat Nubrandblussen.nl de zorgplicht overneemt van de overheid?

Bij een langdurige, grootschalige inzet heeft de overheidsbrandweer automatisch een verminderde paraatheid, omdat er capaciteit bij het incident staat die niet elders kan worden ingezet. De overheidsbrandweer zorgt voor volledige controle over het incident, zodat de omgeving geen overlast meer ervaart. Op dat moment kan de overheidsbrandweer besluiten om de nafase van het incident in handen te leggen van het bedrijf zelf. Het is geen overname van de zorgplicht, maar een aanvulling waarmee Nubrandblussen.nl bedrijven zo spoedig mogelijk weer naar normale operaties brengt op een veilige manier.

Hoe snel kan Nubrandblussen.nl ter plaatse zijn?

Nubrandblussen.nl streeft naar een volledige operationele inzetbaarheid overal in Nederland binnen vier uur nadat de melding op ons noodtelefoonnummer (085) 130 78 44 is doorgegeven. Binnen maximaal twee uur is er een leidinggevende van officiersniveau ter plaatse om gezamenlijk in kaart te brengen wat de werkzaamheden zijn en de capaciteit te bepalen. Afhankelijk van tijdstip en locatie van het incident kan dit sneller zijn, maar niet langzamer.

Met welk materieel kan Nubrandblussen.nl ter plaatse komen?

Partner binnen Nubrandblussen.nl is Kenbri. Kenbri beschikt over al het gewenste incidentbestrijdingsmateriaal voor ieder soort incident. Nubrandblussen.nl treedt op met materiaal dat voldoet aan de brancherichtlijnen van Brandweer Nederland.

Ik wil graag werken voor Nubrandblussen.nl

Dat kan natuurlijk, hiervoor kun je terecht bij S2N.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op