Nubrandblussen.nl en privacy

Nubrandblussen.nl streeft naar veilige, betrouwbare en duurzame dienstverlening van een hoge kwaliteit. Dit geldt ook voor het beheren van uw persoonsgegevens. U kunt van ons verwachten dat uw gegevens bij ons veilig zijn en wij daar zorgvuldig mee omgaan.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is aanvullend op alle andere afspraken die u contractueel overeengekomen bent met Nubrandblussen.nl. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Nubrandblussen.nl verzamelt en waarvoor wij die gebruiken.

Uitgangspunt is dat Nubrandblussen.nl informatie verzamelt die nodig is voor een zorgvuldige dienstverlening. Nubrandblussen.nl bewaart deze gegevens overeenkomstig de door haar vastgestelde bewaartermijnen. Deze zijn erop gericht dat de informatie wordt verwijderd of gearchiveerd zodra die voor haar dienstverlening, of op grond van de wettelijke verplichting, niet langer bewaard hoeft te worden.

Nubrandblussen.nl hanteert in beginsel 3 bewaartermijnen:

  • Fiscale gegevens en gegevens in applicaties : 7 jaar;
  • Lokale bestanden : 2 jaar;
  • Sollicitatiegegevens : 1 maand of met toestemming 1 jaar.

Deze termijnen gaan in nadat de gegevens zijn ontvangen en, in geval van een zakelijke relatie, nadat het contract of het contact is beëindigd.

Inzage en correctie

Nubrandblussen.nl vindt het belangrijk dat de gegevens die zij verzamelt betrouwbaar zijn. Iedereen waarvan Nubrandblussen.nl gegevens verzamelt, heeft daarom het recht zijn of haar gegevens op te vragen en, indien men dit wil, ons te verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Indien u dit wenst kunt u contact opnemen met Nubrandblussen.nl, bij voorkeur via het contactformulier op de website, of per e-mail of post via onderstaande contactinformatie.

Nubrandblussen.nl
Princenhagelaan 13
4813 DA  BREDA
pr@falck.nl

Nubrandblussen.nl vindt veiligheid belangrijk. Om te voorkomen dat uw gegevens door iemand anders worden opgevraagd, zullen wij vooraf uw identiteit controleren.

DIRECT MAIL

Voor nieuwsbrieven en andere vormen van direct mail kunt u zich altijd direct afmelden, zonder dat u hiervoor persoonlijk contact hoeft op te nemen met Nubrandblussen.nl.