Nablussen van bedrijfsbranden door particuliere organisaties

Positief nieuws voor nubrandblussen.nl

Groen licht voor particuliere brandbestrijdingsspecialisten in de fase van nablussen: “Langdurige nablusoperaties bij grote bedrijfsbranden kunnen prima door particuliere brandbestrijdingsorganisaties worden uitgevoerd, als de brand onder controle is en het gevaar voor de omgeving is geweken.”

Dit is de conclusie van de Raad van State na een drie jaar durende zaak die een recyclingbedrijf uit Stadskanaal had aangespannen tegen de Provincie Groningen. Deze uitspraak helpt de veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s staan nu sterker bij dit type branden, maar ook bij het overdragen van de nabluswerkzaamheden aan het bedrijf.

De kerntaak van de veiligheidsregio’s is het redden van mens en dier. Het wegnemen van gevaar voor de omgeving hoort hier ook bij. Zodra een brand ’technisch’ gezien onder controle is en de smeulende resten moeten worden nageblust en afgevoerd, houdt de taak voor de veiligheidsregio op. De brandweer dient zo snel mogelijk weer paraat te staan voor andere klussen met hoge prioriteit.

Wat is nubrandblussen.nl precies en wanneer begint het nablussen?

S2N fire & rescueKenbri Fire Fighting en Falck zijn gespecialiseerde bedrijven die samen Nubrandblussen.nl hebben opgericht. Deze bedrijven hebben dit opgericht om langdurige nabluswerkzaamheden uit te voeren. De drie bedrijven werken al langere tijd nauw met elkaar samen en zijn allen een specialist in hun eigen vakgebied.

  • Kenbri Fire Fighting is leverancier van specialistische brandblusmaterialen en -voertuigen.
  • Falck is wereldwijde speler, levert bedrijfsbrandweren en is partner voor veiligheidsvraagstukken.
  • S2N levert vakbekwaam brandweerpersoneel.

Nubrandblussen.nl gaat proactief in gesprek met recycling-, afvalwerkingsbedrijven en soortgelijke risicovolle organisaties om te kijken naar mogelijkheden voor als het onverhoopt toch misgaat. Er worden goede afspraken gemaakt over wanneer de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio stopt en die van het bedrijf begint en wanneer Nubrandblussen.nl nodig zal zijn.

Is de brand meester, maar is er nog wel inzet nodig om te helpen nablussen? Nubrandblussen.nl is 24/7 bereikbaar.